Gelnický kľúč 2019

Základná umelecká škola v Gelnici

Vás pozýva na 

15. ročník FESTIVALU KOMORNEJ HUDBY

Gelnický kľúč 2019 spojený s tvorivou dielňou

31. máj 2019 – Evanjelický kostol Gelnica

 • 09:00 - Tvorivá dielňa
  s dirigentom Mgr. art. Igorom Dohovičom, PhD. (dirigent ŠD v Košiciach)
 • 13:00 - Slávnostné otvorenie festivalu
  Evanielický kostol, Lutherovo námestie Gelnica
 • 13:15 - Kategória A (Klasik)
  Evanielický kostol, Lutherovo námestie Gelnica
 • 13:15 - Kategória B (Tanečné)
  Koncerná sála ZUŠ, Lutherovo námestie Gelnica

 

Podujatie je podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

FPU logo