KALENDÁR PODUJATÍ

MESIAC /dátumPODUJATIEODBORMIESTO/ČAS
Október
13.10.2018
Margecianske fajnoty HO,VO,LDO Margecany
14:00 - 15:00 hod.
Október
25.10.2017
Otvárací koncert ZUŠ (otvorenie koncertnej sezóny ZUŠ) HO, VO, OAMT KS  ZUŠ
16:30 hod.
November
09. 11. 2018
Gelnická dúha VO súťaž - vyhodnotenie VO KS  ZUŠ
11:00 hod.
November
16. 11. 2018
Flautičkový koncert
(triedny koncert žiakov dychového oddelenia)
HO MK Gelnica
16:30 hod
December
07.12.2018
Koleda, koledička  (Vianočné predstavenie ZUŠ) HO, LDO, VO, OAMT KS  ZUŠ
16:30 hod.
December
13.12.2018
Slávnostný Vianočný koncert HO, LDO, VO, OAMT KS  ZUŠ
17:00 hod.
December
20.12.2018
Vianočný koncert Jaklovce (Koleda, koledička) HO, LDO, VO, OAMT DK Jaklovce
16:30 hod.
Marec
14. 03. 2019
Privítanie jari v ZUŠ HO, LDO, VO, OAMT KS  ZUŠ
16:30 hod.
Marec
26. 03. 2019
Rodinný koncert HO, LDO, VO, OAMT KS  ZUŠ
17:00 hod.
Apríl
30. 04. 2019
Elánovky (projekt ZUŠ) HO, LDO, VO, OAMT KS  ZUŠ
16:30 hod.
Apríl
2019
Výtvarná Gelnica / VO súťaž - vyhodnotenie VO KS  ZUŠ
10:00 hod.
Máj
31. 05. 2019
Gelnický kľúč XV. ročník - EK Gelnica
Máj/jún
2019
Záverečná výstava VO
Záverečné predstavenie LDO
VO
LDO
BM Gelnica
Jún
2019
Záverečné predstavenie MČ (folklórny súbor a AVART KS  ZUŠ
Jún
07. 06. 2019
Noc v ZUŠ -
KS  ZUŠ
17:00 hod.
Jún
06. 06. 2019
Absolventský koncert a výstava HO, VO, LDO KS  ZUŠ
17:00 hod.
Jún
13. 06. 2019
Záverečný koncert HO, LDO, VO, OAMT KS  ZUŠ
16:00 hod.
Jún
27. 06. 2019
 Slávnostné ukončenie roka HO, LDO, VO, OAMT KS  ZUŠ
15:00 hod.
 
Pozn.: Audiovizuálny záznam a moderovanie – práca žiakov OAMT

HO – hudobný odbor, VO – výtvarný odbor, LDO – literárno – dramatický odbor, OAMT – Odbor audiovizuálne a multimediálnej tvorby, MČ - mimoškolská činnosť, KS – koncertná sála, BM – Banícke múzeum, EK – Evanjelický kostol, DK – Dom kultúry, MK - Mestská knižnica