Gelnický kľúč

"Gelnický kľúč" je prehliadkou neprofesionálnych detských, mládežníckych a dospelých komorných telies inštrumentálnej hudby, rôzneho nástrojového obsadenia.

Svojou existenciou prispieva k propagácii základných umeleckých škôl a širokej verejnosti približuje ich umeleckú činnosť zameranú na komornú a ansámblovú hru detí a mládeže.

Festival vznikol v roku 2004 a odvtedy má za sebou 12 úspešných a pestrých ročníkov, na ktorých sa predstavilo množstvo hudobných telies a orchestrov z rôznych ZUŠ na Slovensku. 

Propozície - Gelnický kľúč 2019

Prihláška - Gelnický kľúč 2019

Prihláška - Tvorivá dielňa 2019

Podujatie je podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

FPU logo