Tanečný odbor

 je v súčasnosti nečinný, niektoré jeho zložky výuky prebral literárno – dramatický odbor a folklórny súbor ZUŠ.

Tanečný odbor (skupinové vyučovanie)

  Prípravné štúdium:
 • pre deti od 4 - 6 ročné
 • dĺžka štúdia 2 roky so zameraním na hudobno-pohybovú výchovu
 • po absolvovaní PŠ sú zaradení do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia
  I. stupeň základného štúdia:
 • pre deti od 7 rokov, štúdium 7 - ročné
 • tanečná príprava a tanečná prax (podľa a zaradenia žiakov na rôzne druhy tancov, ktoré sa vyučujú v danom školskom roku)
 • štúdium ukončené absolventskou skúškou a absolventským vystúpením
  II. stupeň základného štúdia:
 • pre deti od 14 rokov , ktorí absolvovali I. stupeň a pre dospelých
 • štúdium 4 ročné, ukončené absolventskou skúškou a absolventským vystúpením
  Príprava na pedagogické štúdium tanečných disciplín:
 • podľa možností kvalifikovanosti pedagógov v príslušnom roku