Mimoškolská činnosť

Každoročne otvárame okrem bežného vyučovacieho procesu v umeleckých odboroch aj mimoškolskú činnosť - krúžky, kde majú možnosť deti použiť vzdelávací poukaz!!!

Bez vzdelávacieho poukazu sa hradí 3€/mesiac, dospelí 5€/mesiac.

Základná umelecká škola ponúka tieto záujmové krúžky:

  • Folklórny krúžok - DFS pri ZUŠ
    vedie: Mgr. Lukáš Mackovjak
  • Hudobno - výtvarný krúžok AVART
    vedie: Dana Jakubišinová, DiS.art.