Výsledky súťaží

 

rok 2012/2013

Výtvarný odbor:

 • Celoslovenská výtvarná súťaž Novoročenky 2013 Rimavská Sobota
  • čestné uznanie v kategórii zuš 1.stupeň - Katarína Ogurčáková (tr. Mgr. M. Vilhanovej)
 • Celoslovenská výtvarná suťaž "Dedičstvo, vieru nám chráň" 2013 Banská Štiavnica
  • 2.miesto v kategórii zuš 1.stupeň- Daniel Blahovský (tr. Mgr. M. Vilhanovej)
 • Medzinárodná súťaž "LIDICE 2012"
  • Medaila "Lidická ruža" - Lukáš Jenčík (tr. Mgr. M. Vilhanovej)
 • Medzinárodná súťaž "VIANOČNÁ POHĽADNICA"
  • 1. miesto Dávid Mihálik (tr. Mgr. J. Schneiderovej)
  • čestné uznanie - Mária Plachetková III.kategória (tr. Mgr. J. Schneiderovej)
 • Potulky múzeom Spišská Nová Ves
  • 1. miesto: Tomáš Hazes, Martin Medvec (tr. Mgr. J. Schneiderovej)
  • 2. miesto: Dávid Mihálik, Dávid Pavúk (tr. Mgr. J. Schneiderovej)
 • Medzinárodná súťaž Bohúňová paleta 2012 Dolný Kubín
  • uznanie v kategórii kresba - Michal Saxa (tr. Mgr. M. Vilhanovej)

Hudobný odbor:

 • IX. ročník festivalu komornej hudby "Gelnický kľúč" 2013:
  • Kategória A1: 
   husľové duo: J. Kiráľ a L. Jarošíková - strieborné pásmo a Cena primátorky (tr. M. Rothmajerovej) 
   komorné duo: N. Petríková a K. Jasenčáková - zlaté pásmo (tr. Mgr.S. Pacholskej a M. Rothmajerovej) 
   flautové duo: K. Jasenčáková a V. Magyarová - zlaté pásmo a hlavná Cena Gelnický kľúč v kat. A1 (tr. Mgr. S. Pacholskej)
  • Kategória A2 - kvarteto až noneto: 
   Strunové kvarteto Amoroso: zlaté pásmo (tr. V. Ferenca)
 • Celoslovenská súťaž "Husľové talenty" Nižná:
  • I. kategória: J. Kiráľ - 2. miesto (tr. M. Rothmajerovej)
 • Celoslovenská súťaž "Čarovná flauta" Nižná:
  • III. kategória: K. Jasenčáková - 4. miesto (tr. Mgr. S. Pacholskej)
 • Celoslovenská klavírna súťaž "Piano v modernom rytme" Bojnice:
  • I. kategória - sólo: Vratko Popeláš - zlaté pásmo (tr. J. Maliňákovej)
  • I. kategória - sólo: Frederika Najvirtová - strieborné pásmo (tr. D. Jakubišinovej)
  • II. kategória - sólo: Jana Hennelová - strieborné pásmo (tr. J. Maliňákovej)
  • IV. kategória - sólo: Vladimír Plachetka - bronzové pásmo (tr. T. Jamnickej)
  • I. kategória štvorručná hra: V. Popeláš a J. Hennelová - zlaté pásmo (tr. J. Maliňákovej)
 • 25. 4. Revúca - XVI. ročník celoslovenskej súťaže žiakov vo vlastnej tvorbe Talent Revúca
  • 2. kategória - 1. miesto - Vratko Popeláš (tr. J. Maliňákovej)
  • 2. kategória - 2. miesto - Jana Hennelová (tr. J. Maliňákovej)
 • 17. 4. Moyzesov slávik v Prešove
  • kategória C - zlaté pásmo – Veronika Ivančová (tr. Mgr. I. Vajó-Vladykovej)
  • kategória E - strieborné pásmo – Marián Bujnovský (tr. Mgr. I. Vajó-Vladykovej)
  • kategória E - bronzové – Miroslava Ivanová (tr. Mgr. I. Vajó-Vladykovej)
 • 10. 4. súťažná prehliadka žiakov ZUŠ východoslovenského regiónu v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach
  • 2. kategória - bronzové pásmo – Vratko Popeláš a Jana Hennelová (Tr. J. Maliňákovej)