Komorný súbor Musica exisujúci v dnešnej podobe vznikol postupným vývojom z komornej hry, spočiatku zastúpenej iba flautami. Až neskôr sa vyvinula spolupráca so sláčikovým oddelením a výsledkom bolo založenie komorného súboru pod názvom Musica, ktorého vznik sa datuje od roku 2000.

Čítať ďalej

Od roku 2008 pracuje na škole učiteľský salónny orchester Salonne orchestra, v obsadení 2 huslí (Radovan Klein, Magdaléna Rothmajerová), flauta (Slávka Pacholská), klavír (Soňa Vrabcová) a bicie (Jozef Grančaj). 

Čítať ďalej

Ľudová hudba Strunka je novovzniknutý a najmladší súbor ZUŠ, ktorého činnosť začala v jubilujúcom školskom roku 2010/2011.

Čítať ďalej

Klavírne oddelenie sa taktiež zapája do komornej hry a to štvorručnou príp. šesťručnou hrou na klavíri a úspešne reprezentuje školu na súťažiach s týmto zmeraním, kde získali žiaci už mnoho ocenení (strieborné i bronzové pásma). 

Čítať ďalej

Najfrekventovanejší predmet sú ľudové tance. Ako sme už v histórii spomínali, v obci Margecany vznikol v roku 1980 folklórny súbor Jadlovček pod umeleckým vedením Marty Foglarovej.

Čítať ďalej

V sláčikovom oddelení v triede Vojtecha Ferenca vznikla v roku 1988 ľudová hudba pod názvom Lísteček.

Čítať ďalej

Od roku 2008 sa zakladá v LDO detský divadelný súbor Pinocchio, ktorý má za sebou úspešne naštudované pásmo slovenských ľudových rozprávok, v rámci projektu mesta Gelnica pod názvom "Rozprávková záhrada".

Čítať ďalej