Detský folklórny súbor Prepelička

Najfrekventovanejší predmet sú ľudové tance. Ako sme už v histórii spomínali, v obci Margecany vznikol v roku 1980 folklórny súbor Jadlovček pod umeleckým vedením Marty Foglarovej.

Súbor od roku 1986 zastrešila ZUŠ v Gelnici a jej členovia sa tak stali žiakmi školy.

Detský folklórny súbor sa vypracoval na jeden z najznámejších detských súborov v oblasti folklóru. Zúčastnili sa mnohých celovečerných, súťažných, festivalových vystúpení. Na mnohých z nich získal významné ocenenia a uznania ako napríklad: celoslovenský festival detských folklórnych súborov, festivaly v Detve a Východnej, v Čechách mu bol udelený titul Laureát medzinárodného folklórneho festivalu Strážnica a Slovensko reprezentoval na rôznych festivaloch aj v zahraničí.

V roku 2006 prechádza folklórny súbor Jadlovček do novovytvorenej SZUŠ v Margecanoch. V tradícii detských ľudových tancov škola pokračuje. Vďaka zanietenosti externých učiteliek (Zuzany Macejkovej a Martiny Dzurňákovej/Zákutnej) a spolupráci s MŠ na Hlavnej ulici v Gelnici, sa zakladá nový detský folklórny súbor Prepelička. Jeho členmi sú zväčša deti predškolského veku, ale i mladšieho školského veku. Súbor Prepelička od tej doby spríjemňuje rôzne podujatia nielen školy, ale i mesta, z ktorých treba spomenúť: Na baňu klopajú, Od Lucie do troch kráľov, Gelnické trhy, Odovzdávanie Jánskeho plakety, a ďalšie.

V súčasnosti vedie súbor i tanečný odbor Marcela Kleinová, bývalá členka Poddukelského ukrajinského ľudového súboru v Prešove. Korepetítorom tanečného odboru je Gustáv Girga, absolvent ZUŠ v Gelnici a absolvent Konzervatória v Košiciach. Za krátke obdobie existencie detského súboru Prepelička sa podarilo niektorým členom súboru získať ocenenie na Detskom folklórnom festivale Zahrajže mi zahraj v Margecanoch, kde sa výrazne prezentovala členka súboru - Bohdanka Žigová, ktorá získala aj postup na krajskú súťaž, kde opäť získava 1. miesto s postupom na celoslovenské kolo súťaže. V školskom roku 2012/2013 sa prerušila činnosť súboru.

Aktivity v oblasti folklóru prevzal folklórny súbor ZUŠ od roku 2015, ktorý pracuje pod umeleckým vedením Mgr. Lukáša Mackovjaka v rámci mimoškolskej činnosti ZUŠ.