Ľudová hudba Strunka

Ľudová hudba Strunka je novovzniknutý a najmladší súbor ZUŠ, ktorého činnosť začala v jubilujúcom školskom roku 2010/2011.

Vedúcim súboru je Radovan Klein, korepetícia Gustáv Girga. Súbor pozostáva z najmladších žiakov sláčikového oddelenia, z triedy Magdalény Rothmajerovej. Vo svojom repertoári už majú naštudovaných niekoľko ľudových piesní, s ktorými sa prezentujú na podujatiach školy i mesta.

V školskom roku 2012/2013 vedie súbor M. Rothmajerová a korepetítorom je Mgr. L. Mackovjak.

Od roku 2014 prerušila svoju činnosť.