Ľudová hudba Lísteček

V sláčikovom oddelení v triede Vojtecha Ferenca vznikla v roku 1988 ľudová hudba pod názvom Lísteček.

Pôsobila na rôznych vystúpeniach školy,  mesta i okolia, zúčastňovala sa kultúrnych podujatí v rámci okresu, kraja a celého Slovenska. Úspešne obstála na súťažiach, prehliadkach, rozhlasových a televíznych nahrávkach. Ľudová hudba Lísteček úspešne reprezentovala ZUŠ v Gelnici na krajských súťažiach umeleckých škôl, avšak výraznejšie sa presadila v oblasti hudobného folklóru na Slovensku, napr. na festivaloch vo Východnej, Habovke či Košiciach. Pekné ocenenia získala na celoslovenských detských folklórnych festivaloch v Prešove v rokoch 1989 - 1993. V súčasnosti sa opäť aktívne venuje vystúpeniam na školských a mestských podujatiach i na rôznych folklórnych súťažiach a prehliadkach, kde získava veľký úspech (Detský folklórny festival ľudových hudieb, Slovanská pieseň, a pod.).