Zábavne s klavírom

Klavírne oddelenie sa taktiež zapája do komornej hry a to štvorručnou príp. šesťručnou hrou na klavíri a úspešne reprezentuje školu na súťažiach s týmto zmeraním, kde získali žiaci už mnoho ocenení (strieborné i bronzové pásma). 

Zábavne s klavírom je komorné zoskupenie pozostávajúce z klavírov a keyboardov. Vznikol v roku 2009 a vedie ho Jana Maliňáková.

Žiaci sa v rámci predmetu venujú okrem 4-ručnej hre, 6-ručnej hre a komornej hre, aj hre na dvoch klavíroch a 8-ručnej hre. 

Okrem strieborných a bronzových pásiem sa už umiestnili aj 8x v Zlatom pásme, z toho už 1x 1. miesto, 2x 2. miesto a 1x 3. miesto. V rámci predmetu sa venujú aj vlastnej tvorbe, kde takisto zaznamenávajú žiaci úspechy na súťaži vlastnej tvorby Talent Revúca, kde získali 1. a 2. miesto a Čestné uznanie.