Salonne orchestra

Od roku 2008 pracuje na škole učiteľský salónny orchester Salonne orchestra, v obsadení 2 huslí (Radovan Klein, Magdaléna Rothmajerová), flauta (Slávka Pacholská), klavír (Soňa Vrabcová) a bicie (Jozef Grančaj). 
Orchester svojou komornou hudbou spríjemňuje rôzne podujatia mesta i mimo neho.