Komorný súbor MUSICA

Komorný súbor Musica exisujúci v dnešnej podobe vznikol postupným vývojom z komornej hry, spočiatku zastúpenej iba flautami. Až neskôr sa vyvinula spolupráca so sláčikovým oddelením a výsledkom bolo založenie komorného súboru pod názvom Musica, ktorého vznik sa datuje od roku 2000.

Súbor pracuje pod umeleckým vedením Mgr. Slávky Pacholskej a Magdalény Rothmajerovej v spolupráci so Soňou Vrabcovou - korepetítorkou súboru. Súbor pozostáva prevažne z huslí a z fláut - sopránovej, sopraninovej, altovej a priečnej, so sprievodom klavíra. Komorný súbor sa pravidelne zúčastňuje všetkých kultúrnych podujatí mesta i školy, reprezentuje školu na rôznych prehliadkach a festivaloch zameraných na komornú hudbu, ako napr. Divertimento Musicale, Festival komornej hry Čadca, či Prehliadka komornej hudby "Gelnický kľúč".

Vo svojom repertoári má skladby rôzneho charakteru a štýlu (od renesancie až po súčasnú hudbu) v prepracovanej podobe vzhľadom na jeho obsadenie.