Kredity pedagogických zamestnancov

Jana Maliňáková: 30 kreditov
Mgr. Marcela Vilhanová: 
  • samostatný pedag.zamestnanec s I. atestáciou
Soňa Vrabcová: 91 kreditov
Magdaléna Rothmajerová: 31 kreditov
  • samostatný pedag.zamestnanec s I. atestáciou
Mgr. Slávka Pacholská: 69 kreditov
Mgr. Jozefína Schneiderová: 25 kreditov
  • samostatný pedag.zamestnanec s I. atestáciou
Dana Jakubišinová: 35 kreditov
Mgr. Lukáš Mackovjak: 11 kreditov